Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Автошколи Шофьорски Курсове Контролни Точки Опасни Товари ADR Карта За Квалификация Решаване Листовки Online Записване Професии
Списък Специалности
Контакти

Решаване Листовки

Аполис Автошколи

Карта за квалификация на водача

 

Лиценз № 1, за организиране на курсове и обучение на водачите на МПС, за придобиване на „Карта за квалификация на водача” е на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ),чийто партньор е "Аполис" ЕООД.

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категории и подкатегории С1, С1Е, С, СЕ, Д1, Д1Е, Д и ДЕ за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка.

Курс за начална квалификация преминават водачи, придобили правоспособност за управление на МПС:

 Пълен курс на обучение :

Пълния курс е с продължителност минимум 280 часа, от които са предвидени минимум 20 часа за управление на автомобил от съответната категория. Част от обучението по управление може да се извършва на специална площадка, оборудвана със съоръжения, които имитират различни пътни и атмосферни условия.

Изисквания към водачите: 

 Водачи, които имат свидетелство за професионална компетентност за превоз само на пътници или само на товари, преминават обучение в рамките на 70 часа, само по теми, които са специфични за новата квалификация. 

Ускорен курс на обучение : 

Продължителността на ускорения курс е минимум 140 часа, от които 10 часа - за управление на автомобила от съответната категория. 

Изисквания към водачите: 

 Когато водачът има свидетелство за професионална компетентност за превоз само на пътници или само на товари, преминава обучение в рамките на 35 часа, само по теми, които са специфични за новата квалификация 

Курсове за периодично обучение 

Периодичното обучение е за водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС съответно: 

 Периодичното обучение се извършва : 

Продължителността на курса е 35 часа, от които 5 часа за управление на автомобила от съответната категория. 

Обучението се извършва на отделни модули, като всеки модул е минимум 7 часа (обучението може да се извършва в 5 поредни съботи). 

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години. 

 

Изпити: 

Изпитът е теоретичен и се състои от две части: 

Първа част : 

Индивидуален тест от 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни. Времето за решаване е 60 минути. За успешно издържали се смятат тези, които са отговорили правилно на повече от 50 въпроса. 

Втора част : 

Явяват се само издържалите Първа част. Индивидуален тест с 20 отворени въпроса с посочване на отговор и допълнително решаване на два казуса, които са общи за цялата група. За успешно издържали се считат тези, които са отговорили правилно на минимум 15 въпроса и са получили не по- малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите. 

Тези, които са получили положителна оценка само на отворените въпроси от втората част, следващият път се явяват само на казуси. 

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. На негова база кандидата подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС. 

Kурсовете за начална подготовка на водачите за превоз на пътници и товари са задължителни за всички водачи, придобили правоспособност след 10.09.2008 г. за кат Д, ДЕ. Останалите, “стари” водачи ще трябва да се явяват на периодично обучение, за да получат своята карта за квалификация.

Изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, касаещи квалификацията на професионалните водачи на МПС са регламентирани в наредба 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. 

Наредба 41/04.08.2008г. е обнародвана в “Държавен вестник” на 19 август 2008г. (бр.73), и е в сила от 10.07.2008г. 

 

Г Р А Ф И К
за явяване на периодично обучение

 

Водачи категория:
Д1, Д1Е, Д, ДЕ
Водачи категория:
С1, С1Е, С, СЕ
Придобита
Правоспособност
oт -  до
I-ви курс  
Периодично
обучение
Придобита
Правоспособност
oт -  до
I-ви курс  
Периодично
обучение
Преди 31.12.70 До 31.12.09 Преди 31.12.70 До 31.12.10
01.01.71-31.12.80 До 31.12.10 01.01.71-31.12.80 До 31.12.11
01.01.81-31.12.90 До 31.12.11 01.01.81-31.12.90 До 31.12.12
01.01.91-31.12.00 До 31.12.12 01.01.91-31.12.00 До 31.12.13
01.01.01-10.09.08 До 10.09.13 01.01.01-10.09.09 До 10.09.14

 

 

Галерия

 
 

Записване за "Карта за квалификация на водача":

Аполис - Ямбол

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

Наредба № 38 - За провеждане на изпитите за правоспособност за управление на МПС. Издаване на свидетелства за управление на МПС. Шофьорски курсове. Точкова система и възстановяване на точки. Листовки онлаин, за теоритичен изпит на кандидатите за водачи на МПС от всички категории. Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС Закон за движение по пътищата. Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz