Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Автошколи Шофьорски Курсове Контролни Точки Опасни Товари ADR Карта За Квалификация Решаване Листовки Online Записване Професии
Списък Специалности
Контакти

Решаване Листовки

Аполис Автошколи

ADR - Опасни Товари

 

"Аполис АА" ЕООД ,организира  и провежда курсове за придобиване на свидетелство за Водач, превозващ опасни товари (АДР).
Обучението  и изпита се провеждат, съгласно действащата методика на  Наредба № 40 от 14.01.2004 г., за условията и реда за  организиране и провеждане на изпити за придобиване свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Обучението и изпита се провеждат в специализиран кабинет по следните модули:

Основен курс – 18 учебни часа

Специализирани курсове
Превоз на опасни товари в цистерни – 12 учебни часа
Превоз на взривни вещества и изделия – 8 учебни часа
Курс удължаване на придобитата правоспособност – 8 учебни часа


ИЗПИТ
До изпит пред ИА"Автомобилна администрация", се допускат кандидати преминали задължителен курс на обучение с продължителност минимум 5 дни.
Изпитът се състои в решаване на изпитна листовка за всеки модул поотделно.

Кандидатите за удължаване срока на придобитото свидетелство посещават курс с продължителност 8 учебни часа и решават една учебна листовка.

След преминатия курс и успешно положения изпит водачите получават удостоверения, които имат срок на валидност 5 год. Валидността се удължава отново след нов опреснителен курс и изпит.

Изпитите се организират и провеждат от ИА"Автомобилна администрация" чрез регионалните Дирекции в страната.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА
1. За водачи на ADR
условия за записване - лична карта - продължителност 5 дни - на шестия ден изпит.
изпити:
А. За първоначално явяване – тест:
1. основен курс – задължителен – 30 въпроса (6 грешки, за 60 мин.) – дава право да превозва всякакъв ОПАКОВАН товар (без клас 1, без клас 7)
2. превоз в цистерни – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
3. за клас 1 (взривни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.

Б. За опреснителен – копие на стария ADR, който не трябва да е изтекъл в деня на изпита.
1. Опреснява САМО ТОВА, което е имал.
2. Ако кандидатът желае още нещо – допълнителният модул се заплаща отделно и се държи отделен изпит
3. Един изпит ( с различен брой въпроси, зависи какво точно е имал преди, за различно време (според броя на въпросите ) винаги има право на 20% грешни отговори. Резултатите се съобщават веднага
2. За консултанти АDR
условия за записване – няма
продължителност – 9-10 дни + 2 дни изпити по 8 часа дневно
изпити:
1. задължително (ако не го вземат успешно не могат да продължат) – “Тест”        отворени въпроси - 20 въпроса, които трябва да се отговаря за 80 мин. – изпитът е  успешен, ако дали поне 70% верни отговори
следващите изпити са по избор:
2. казуси – за клас 1 (взривни) – на принципа на есе
3. казуси - за клас 2 (газове)
4. за класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (влизат почти всички видове горива и химикали)
5. за клас 7 (радиоактивни)
6. за UN 1202, 1203, 1223


Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, курсовете за "консултанти по безопасността" при превоз на опасни товари са задължителни за всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари.

 

 

Записване - курс ADR - Опасни Товари в:

Аполис - Ямбол

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

Наредба № 38 - За провеждане на изпитите за правоспособност за управление на МПС. Издаване на свидетелства за управление на МПС. Шофьорски курсове. Точкова система и възстановяване на точки. Листовки онлаин, за теоритичен изпит на кандидатите за водачи на МПС от всички категории. Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС Закон за движение по пътищата. Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz