Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Ямбол

ул. `Граф Игнатиев` N:115
0898/888896 инж. Апостол Апостолов

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Ямбол Професии и Специалности

Недвижими имоти

Код: 3410301
 

Степен на професионална квалификация:
трета

За информация:
0898/888896 инж. Апостол Апостолов

Контакти - Ямбол

     Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти с професионални знания. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, притежават знания, с които могат успешно да изпълняват функциите свързани с професията на брокер на недвижими имоти.                                Брокерът на недвижими имоти трябва много добре да познава пазара на недвижими имоти в региона в който работи. Трябва да може да преценява кой имот най-добре съответства на нуждите на клиентите и финансовите им възможности. Да е запознат с градоустройството на региона, местните данъци и такси и начините за финансиране на сделките с недвижимо имущество и условията на кредитиране. Той изпълнява ролята на посредник при договарянето на цената между купувачите и продавачите.

Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания - средно образование
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява специалноста, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Продължителността на курса: 960 часа  

Форма на обучение: Дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна.

Записване: Записване за курс 'Недвижими имоти' - Ямбол

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz