Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Ямбол

ул. `Граф Игнатиев` N:115
0896/748157; 0896/748138

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Ямбол

Професионална Квалификация

 

          Център за професионално обучение "Аполис",  целогодишно организира курсове за придобиване на степен, или за разширяване и актуализиране на придобита вече, професионална квалификация. Обучението е  съобразено и е в  съответствие, със съвременните световни тенденции. То се провежда по одобрени учебни програми и хорариуми от НАПОО и отговаря на държавните образователни изисквания на МОН, към обучението за придобиване на професионална квалификация. Курсът завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, съобразени с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
             Придобилите професионална квалификация са със сравнително по-големи възможности, за запазване на съществуващо работно място; за развитие в кариерата; за реализация на пазара на труда; както и за стартиране на собствен бизнес.
            Успешно завършилите квалификационен курс придобиват:


 

Администратор в хотелиерството (код: 811020)
Организация на обслужването в хотелиерството (код: 8110201)
Аниматор в туризма (код: 812040)
Туристическа анимация (код: 8120402)
Брокер (код: 341030)
Недвижими имоти (код: 3410301)
Заварчик (код: 521090)
Заваряване (код: 5210901)
Камериер (код: 811030)
Хотелиерство (код: 8110301)
Касиер (код: 345060)
Касиер (код: 345060)
Компютърен график (код: 213060)
Компютърна графика (код: 2130601)
Монтьор на селскостопанска техника (код: 621080)
Механизация на селското стопанство (код: 6210801)
Обущар (код: 542120)
Обущарство (код: 5421201)
Оперативен счетоводител (код: 344030)
Оперативно счетоводство (код: 3440301)
Оператор информационно осигуряване (код: 482020)
Икономическо информационно осигуряване (код: 4820201)
Оператор на компютър (код: 482030)
Текстообработване (код: 4820301)
Организатор на туристическа агентска дейност (код: 812010)
Организация на туризма и свободното време (код: 8120101) Селски туризъм (код: 8120102)
Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт (код: 840070)
Експлоатация на автомобилния транспорт (код: 8400701)
Офис-мениджър (код: 346010)
Бизнес администрация (код: 3460101)
Програмист (код: 481010)
Програмно осигуряване (код: 4810101)
Продавач-консултант (код: 341020)
Продавач-консултант (код: 3410201)
Работник в дървообработването (код: 543090)
Производство на мебели (код: 5430906)
Работник в хранително - вкусовата промишленост (код: 541050)
Хранително - вкусова промишленост (код: 5410501)
Работник по транспортна техника (код: 525120)
Автобояджийство (код: 5251201) Автотенекеджийство (код: 5251202)
Системен програмист (код: 481020)
Системно програмиране (код: 4810201)
Сътрудник в бизнес услуги (код: 345040)
Бизнес услуги (код: 3450401 )
Сътрудник малък и среден бизнес (код: 345050)
Малък и среден бизнес (код: 3450501)
Търговски представител (код: 341040)
Търговия на едро и дребно (код: 3410401)
Фермер (код: 621060)
Земеделец (код: 6210601)
Шивач (код: 542110)
Шивачество (код: 5421101)
 

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

"Аполис страхотни сте! Най добрата е моята инструкторка Златка!"

Петя
Ямбол

Още Мнения Вашето Мнение?

©2020 Apolis.biz