Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Ямбол

ул. `Граф Игнатиев` N:115
0898/888896 инж. Апостол Апостолов

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Ямбол

Професионална Квалификация

 

          Център за професионално обучение "Аполис",  целогодишно организира курсове за придобиване на степен, или за разширяване и актуализиране на придобита вече, професионална квалификация. Обучението е  съобразено и е в  съответствие, със съвременните световни тенденции. То се провежда по одобрени учебни програми и хорариуми от НАПОО и отговаря на държавните образователни изисквания на МОН, към обучението за придобиване на професионална квалификация. Курсът завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията, които се провеждат по национални изпитни програми, съобразени с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
             Придобилите професионална квалификация са със сравнително по-големи възможности, за запазване на съществуващо работно място; за развитие в кариерата; за реализация на пазара на труда; както и за стартиране на собствен бизнес.
            Успешно завършилите квалификационен курс придобиват:


 

Администратор в хотелиерството (код: 811020)
Организация на обслужването в хотелиерството (код: 8110201)
Аниматор в туризма (код: 812040)
Туристическа анимация (код: 8120402)
Брокер (код: 341030)
Недвижими имоти (код: 3410301)
Заварчик (код: 521090)
Заваряване (код: 5210901)
Камериер (код: 811030)
Хотелиерство (код: 8110301)
Касиер (код: 345060)
Касиер (код: 345060)
Компютърен график (код: 213060)
Компютърна графика (код: 2130601)
Монтьор на селскостопанска техника (код: 621080)
Механизация на селското стопанство (код: 6210801)
Обущар (код: 542120)
Обущарство (код: 5421201)
Оперативен счетоводител (код: 344030)
Оперативно счетоводство (код: 3440301)
Оператор информационно осигуряване (код: 482020)
Икономическо информационно осигуряване (код: 4820201)
Оператор на компютър (код: 482030)
Текстообработване (код: 4820301)
Организатор на туристическа агентска дейност (код: 812010)
Организация на туризма и свободното време (код: 8120101) Селски туризъм (код: 8120102)
Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт (код: 840070)
Експлоатация на автомобилния транспорт (код: 8400701)
Офис-мениджър (код: 346010)
Бизнес администрация (код: 3460101)
Програмист (код: 481010)
Програмно осигуряване (код: 4810101)
Продавач-консултант (код: 341020)
Продавач-консултант (код: 3410201)
Работник в дървообработването (код: 543090)
Производство на мебели (код: 5430906)
Работник в хранително - вкусовата промишленост (код: 541050)
Хранително - вкусова промишленост (код: 5410501)
Работник по транспортна техника (код: 525120)
Автобояджийство (код: 5251201) Автотенекеджийство (код: 5251202)
Системен програмист (код: 481020)
Системно програмиране (код: 4810201)
Сътрудник в бизнес услуги (код: 345040)
Бизнес услуги (код: 3450401 )
Сътрудник малък и среден бизнес (код: 345050)
Малък и среден бизнес (код: 3450501)
Търговски представител (код: 341040)
Търговия на едро и дребно (код: 3410401)
Фермер (код: 621060)
Земеделец (код: 6210601)
Шивач (код: 542110)
Шивачество (код: 5421101)
 

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz