Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Ямбол

ул. `Граф Игнатиев` N:115
0898/888896 инж. Апостол Апостолов

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Ямбол Професии и Специалности

Водач на пътностроителна техника

Код: 5250202
 

Степен на професионална квалификация:
Част от професия

За информация:
0898/888896 инж. Апостол Апостолов

Контакти - Ямбол

      Обучението за правоспособност "Водач на пътностроителна техника", е по част от специалността "Монтьор на пътностроителна техника". То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. Реализацията на "Водачите на пътностроителна техника", е в зависимост от придобитата правоспособност класификация на вида на пътностроителните машини. 

        Изисквания към кандидатите:
 - Минимално входящо образователно равнище на обучавание.   - Завършен клас от средно образование.
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство. 

Записване: Записване за курс 'Водач на пътностроителна техника' - Ямбол

Галерия

 

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz