Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Бургас

ж-к `Славейков` бл.55. вх.М (партер)
0898/888896

Автошкола Шофьорски Курсове Контролни Точки Опасни Товари ADR Карта За Квалификация Решаване Листовки Online Записване Професии
Списък Специалности
Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Бургас Автошкола

ADR - Опасни Товари

Учебен център - Бургас
 

Курса се провежда в специализиран кабинет в учебен център Бургас на адрес:

ж-к `Славейков` бл.55. вх.М (партер)
Тел. 0898/888896

Записване - курс ADR - Опасни Товари - Бургас

"Аполис АА" ЕООД организира и провежда курсове за придобиване на свидетелство за Водач, превозващ опасни товари (АДР).
Обучението и изпита се провеждат, съгласно действащата методика на Наредба № 40 от 14.01.2004 г., за условията и реда за организиране и провеждане на изпити за придобиване свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Обучението и изпита се провеждат в специализиран кабинет по следните модули:

Основен курс – 19 учебни часа

Специализирани курсове:

  • модул - Превоз на опасни товари в цистерни – 13 учебни часа
  • модул - Превоз на взривни вещества и изделия "клас 1 " – 8 учебни часа
  • модул - Курс удължаване на придобитата правоспособност – 8 учебни часа

ИЗПИТ
До изпит пред ИА"Автомобилна администрация", се допускат кандидати преминали задължителен курс на обучение с продължителност минимум 5 дни.
Изпитът се състои в решаване на изпитна листовка за всеки модул поотделно.

Кандидатите за удължаване срока на придобитото свидетелство посещават курс с продължителност 8 учебни часа и решават една учебна листовка.

След преминатия курс и успешно положения изпит водачите получават удостоверения, които имат срок на валидност 5 год. Валидността се удължава отново след нов опреснителен курс и изпит.

Изпитите се организират и провеждат от ИА"Автомобилна администрация", чрез регионалните Дирекции в страната.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА
1. За водачи на ADR условия за записване - лична карта - продължителността на курса е 5 дни , а на шестия ден изпити:


А. За първоначално явяване – тест:
1. основен курс – задължителен – 30 въпроса (6 грешки, за 60 мин.) – дава право да превозва всякакъв ОПАКОВАН товар (без клас 1, без клас 7)
2. превоз в цистерни – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
3. за клас 1 (взривни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.

Б. За опреснителен – копие на стария ADR, който не трябва да е изтекъл в деня на изпита.
1. Опреснява САМО ТОВА, което е имал.
2. Ако кандидатът желае още нещо – допълнителният модул се заплаща отделно и се държи отделен изпит
3. Един изпит ( с различен брой въпроси, зависи какво точно е имал преди, за различно време (според броя на въпросите ) винаги има право на 20% грешни отговори. Резултатите се съобщават веднага
2. За консултанти АDR

условия за записване – няма
продължителността на курса е 9-10 дни + 2 дни изпити по 8 часа дневно
изпити:
1. задължително (ако не го вземат успешно не могат да продължат) – “Тест” отворени въпроси - 20 въпроса, които трябва да се отговаря за 80 мин. – изпитът е успешен, ако дали поне 70% верни отговори
следващите изпити са по избор:
2. казуси – за клас 1 (взривни) – на принципа на есе
3. казуси - за клас 2 (газове)
4. за класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (влизат почти всички видове горива и химикали)
5. за клас 7 (радиоактивни)
6. за UN 1202, 1203, 1223

Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, курсовете за "консултанти по безопасността" при превоз на опасни товари са задължителни за всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари.
 

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

Автошкола Бургас Наредба № 38 - За провеждане на изпитите за правоспособност за управление на МПС. Издаване на свидетелства за управление на МПС. Шофьорски курсове. Точкова система и възстановяване на точки. Листовки онлаин, за теоритичен изпит на кандидатите за водачи на МПС от всички категории. Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС Закон за движение по пътищата. Exam themes for driver license candidates: Всички Връзки

От Курсистите

"Тук са най добрите!!!"

Стефан Миланов
Бургас

Още Мнения Вашето Мнение?

©2020 Apolis.biz