Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошколи Контакти

Решаване Листовки

Аполис Професии и Специалности

Подемно - транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства

Код: 5250601
 

Степен на професионална квалификация:
втора

За справки:

Ямбол - 0898/888896 инж. Апостол Апостолов

            Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, овладяват система от знания и умения за експлоатация, подържане и ремонт на подемно-транспортна техника монтирана на пътни превозни средства и сполучливо се реализират на пазара на труда.

Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания –Завършен клас от средно образование.
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

 

Продължителността на курса: 660 часа

Записване: Записване за курс 'Подемно - транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства'

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz