Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошколи Контакти

Решаване Листовки

Аполис Професии и Специалности

Електродомакинска техника

Код: 5220211
 

Степен на професионална квалификация:
втора

За справки:

Ямбол - 0898/888896 инж. Апостол Апостолов

      Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. След завършване на обучението, обучаваните придобиват професионална квалификация по специалността и овладяват система от знания и умения, с които могат да инсталират и привеждат в експлоатация нова електродомакинска техника, да откриват и отстраняват повреди, да извършват функционална проверка и изпитване на действаща електродомакинска техника, осигурявайки нейната безаварийна и безопасна работа, както и да участват в проектирането на електрообзавеждането на битова техника мрежи. 

Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания –Завършен клас от средно образование.
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Продължителността на курса: 660 часа
 

Записване: Записване за курс 'Електродомакинска техника'

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz