Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошколи Контакти

Решаване Листовки

Аполис Професии и Специалности

Електрообзавеждане на железопътна техника

Код: 5220206
 

Степен на професионална квалификация:
втора

За справки:

Ямбол - 0898/888896 инж. Апостол Апостолов

      Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, овладяват система от знания и умения и могат да извършват специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на железопътната техника, използвайки най-съвременната диагностична апаратура, да разчитат и разработват технически чертежи, принципния монтажни и разгънати схеми на техническа документация, да проектират електрообзавеждане, да организират и извършват обслужване и ремонт на електродвигатели, генератори,  електронни управления и друго електронно оборудванея използвано при железопътната техника.

Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания –Завършен клас от средно образование.
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Продължителността на курса: 660 часа 

Записване: Записване за курс 'Електрообзавеждане на железопътна техника'

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz