Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошколи Контакти

Решаване Листовки

Аполис Професии и Специалности

Електроенергетика

Код: 5220212
 

Степен на професионална квалификация:
втора

За справки:

Ямбол - 0898/888896 инж. Апостол Апостолов

      Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, овладяват система от знания и умения за да могат да работят в поддържане, ремонт и експлоатация на съоръжения, инсталации и апарати в областта на електроенергетиката. Те могат сполучливо се реализират в различните видове енергийни производства, като атомните, водните и топлоелектрическите централи, в преносната енергийна система, в енергомонтажни фирми, в индустрията и другите стопански отрасли. Те внедряват енергоспестяващи способи за ефективно електропотребление и енергийни технологии с възобновяеми енергийни източници, опазващи околната среда.

Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания –Завършен клас от средно образование.
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Продължителността на курса: 660 часа
 

Записване: Записване за курс 'Електроенергетика '

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz