Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошколи Контакти

Решаване Листовки

Аполис Професии и Специалности

Обущарство

Код: 5421201
 

Степен на професионална квалификация:
първа

За справки:

Бургас - 0898/888896 Ямбол - 0896/748157; 0896/748138

      Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти с професионални знания. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, овладяват система от знания и умения и могат да изпълняват функции присъщи за работищите в обувното производство.

   Изисквания към кандидатите:
  - Минимално входящо образователно равнище на обучавания - Завършен клас от средно образование
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява специалноста, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

   Продължителността на курса: 660 часа  

Записване: Записване за курс 'Обущарство'

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

"Аполис страхотни сте! Най добрата е моята инструкторка Златка!"

Петя
Ямбол

Още Мнения Вашето Мнение?

©2020 Apolis.biz