Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошколи Контакти

Решаване Листовки

Аполис Професии и Специалности

Туристическа анимация

Код: 8120402
 

Степен на професионална квалификация:
трета

За справки:

Ямбол - 0898/888896 инж. Апостол Апостолов

     Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти с професионални знания. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността притежават умения и знания които им дават възможност за  успешна реализация в професиата на аниматор в туризма.                                               Туристическата анимация е туристическа услуга, оказването на която въвлича туриста в активно действие. Тя е основана върху личния контакт на аниматора с туриста, върху съвместното участие на аниматора и туриста в развлечения, предлагани от аниматорската програма на туристическия комплекс. Крайната цел на туристическата анимация е удовлетвореността на туриста от почивката, неговото добро настроение, положителни впечатления, възстановяване на душевните и физическите сили.
     Завършилите обучението „Туристическа анимация” предобиват свидетелство за професионална квалификация 3 степен 
 

Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания - средно образование
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Продължителността на курса: 960 часа 

Форма на обучение: Дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна.

Записване: Записване за курс 'Туристическа анимация '

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz