Записване Контакти apolis.biz

apolis.biz Всички Центрове

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошколи Контакти

Решаване Листовки

Аполис Професии и Специалности

Водач на мотокари и електрокари

Код: 5250201
 

Степен на професионална квалификация:
част от професия

За справки:

Ямбол - 0898/888896 инж. Апостол Апостолов

     Обучението за правоспособност "Водач на мотокари и електрокари", е по част от специалността "Автотранспортна техника".То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. Реализацията на "Водачите на мотокари и електрокари", е в зависимост от придобитата професионална квалификация и група на класификация по специалността.  

     Класификация на електрокарите и мотокарите:

I група - платформени и/или нископовдигачи
Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач;
Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
Нископовдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач или ръчноводими с придружаващ водач.

II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи
Универсални - три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:
- с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;
- със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

III група - високоповдигачи с товароподемност над 10 t
Мотокари-високоповдигачи - с кормилно управление и седящ водач.

      Изисквания към кандидатите:
 - Минимално входящо образователно равнище на обучавание - Завършен клас от образование.
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

    

Записване: Записване за курс 'Водач на мотокари и електрокари'

Галерия

 

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

""


Още Мнения Вашето Мнение?

©2024 Apolis.biz