Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Бургас

ж-к `Славейков` бл.55. вх.М (партер)
0898/888896

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Бургас Професии и Специалности

Организация на обслужването в хотелиерството

Код: 8110201
 

Степен на професионална квалификация:
трета

За информация:
0898/888896

Контакти - Бургас

     Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти с професионални знания. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и държавните образователни изисквания на МОН. В обучението се включват също техники и успешни практики за настаняване, обслужване и изпращане на госта, хотелски стандарти и процедури, справяне с оплаквания и конфликтни ситуации, умения за адекватен отговор на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент, професионални умения при продажба на хотелиерски продукти, телефонен етикет и ефективна комуникация. Придобилите професионална квалификация по специалността могат да изпълняват функциите свързани с организиране, контрол и управление в хотелиерството.

   Изисквания към кандидатите:
 - Минимално входящо образователно равнище на обучавания - Завършен клас от средно образование
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

   Продължителността на курса: 960 часа  

Записване: Записване за курс 'Организация на обслужването в хотелиерството' - Бургас

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

"Тук са най добрите!!!"

Стефан Миланов
Бургас

Още Мнения Вашето Мнение?

©2020 Apolis.biz