Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Бургас

ж-к `Славейков` бл.55. вх.М (партер)
0898/888896

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Бургас Професии и Специалности

Екскурзоводско обслужване

Код: 8120302
 

Степен на професионална квалификация:
трета

За информация:
0898/888896

Контакти - Бургас

     Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти с професионални знания. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността могат и знаят да приемат, регистрират, настаняват индивидуални и организирани туристически групи, да прилагат национални и международни системи за категоризация, работят с информационни - резервационни системи. След завършване на обучението, успешно се реализират в туристическия бранш, в агенции, хотели, комплекси и различни туристически обекти като музеи, национални забележителности, като гидове, или екскурзоводи.

Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания - средно образование
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Продължителността на курса: 960 часа 

Записване: Записване за курс 'Екскурзоводско обслужване' - Бургас

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

"Тук са най добрите!!!"

Стефан Миланов
Бургас

Още Мнения Вашето Мнение?

©2020 Apolis.biz