Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Ямбол

ул. `Граф Игнатиев` N:115
0896/748157; 0896/748138

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Ямбол Професии и Специалности

Обущарство

Код: 5421201
 

Степен на професионална квалификация:
първа

За информация:
0896/748157; 0896/748138

Контакти - Ямбол

      Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти с професионални знания. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, овладяват система от знания и умения и могат да изпълняват функции присъщи за работищите в обувното производство.

   Изисквания към кандидатите:
  - Минимално входящо образователно равнище на обучавания - Завършен клас от средно образование
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява специалноста, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

   Продължителността на курса: 660 часа  

Записване: Записване за курс 'Обущарство' - Ямбол

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

"Аполис страхотни сте! Най добрата е моята инструкторка Златка!"

Петя
Ямбол

Още Мнения Вашето Мнение?

©2018 Apolis.biz