Записване Контакти apolis.biz

Всички Учебен Център

Ямбол

ул. `Граф Игнатиев` N:115
0896/748157; 0896/748138

Професии
Списък Специалности
Online Записване Автошкола Контакти

Решаване Листовки

Аполис Център Ямбол Професии и Специалности

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Код: 5220409
 

Степен на професионална квалификация:
втора

За информация:
0896/748157; 0896/748138

Контакти - Ямбол

      Обучението по специалността, цели да подготви висококвалифицирани специалисти. То се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, овладяват система от знания и умения и могат успешно да се реализират, като монтьори на енергийни инсталации и съоръжения.

   Изисквания към кандидатите:
- Минимално входящо образователно равнище на обучавания - Завършен клас от средно образование
- Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

   Продължителността на курса: 660 часа  

Записване: Записване за курс 'Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна' - Ямбол

Новини

Новини-Архив

Полезни Връзки

РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Всички Връзки

От Курсистите

"Аполис страхотни сте! Най добрата е моята инструкторка Златка!"

Петя
Ямбол

Още Мнения Вашето Мнение?

©2019 Apolis.biz